نوشته‌ها

ابن‌تیمیه از دیدگاه اهل‌سنت

/
با مراجعه به تاریخ پی می‌بریم که نه‌تنها علمای شیعه، بلکه علمای اهل‌سنت نیز…

خدای وهابیت

/
از جمله معتقدات بنیان‌گذار فرقهء وهابیت، اعتقاد به جسمانیت خد…

آشنایی با فرقهء وهابیت

/
نام وهابی و فرقهء وهابیت که قدمت آن از دویست سال تجاوز نمی‌کند،…