تا حالا دقت کردین...

/
روحانی تنها رئیس جمهوریه که در شورای عالی سه نفره بدون نیاز به مجل…

تا حالا دقت کردین...

/
صدای سعید لیلاز(یکی دیگه از حامیان حسن روحانی) هم بابت بهانه گ…

 تا حالا دقت کردین...

/
علی صوفی که همین چندوقت پیش هرگونه انتقاد به روحانی رو معادل م…

تا حالا دقت کردین...

/
پیش از برجام؛ همون موقعی که امثال صالحی بابت فواید برجام و ت…

تا حالا دقت کردین...

/
همونطور که در کشور ما یکسری با کلیدواژه"جنگ" دارن حسابی کاسبی میکنن و اتفاقاً ب…

تا حالا دقت کردین...

/
دشمنان ایران با همه حرص و بغضی که نسبت به کشورمون دارن و همچنین تجهی…

تا حالا دقت کردین...

/
تا وقتی که ما در برجام باشیم اروپا هم در این توافق میمونه؛ …

تا حالا دقت کردین...

/
متأسفانه جریان غربگرا و رسانه های متعدد و متنوعش، به حدّی شعو…

تا حالا دقت کردین...

/
عباس عراقچی "قهرمان پرتاب خودکار به سمت جان کِری" و یکه تاز میاد…

تا حالا دقت کردین...

/
وزیر خارجه دولت ایران چه اصراری به انفعال دربرابر دشمن داره!!؟…