تا حالا دقت کردین...

/
یکی از حرف های مضحکی که برای تحمیل قراردادهای خطرناک بر کشورم…

تا حالا دقت کردین...

/
نماینده هایی از مجلس که با تحمیل FATF بر ایران مخالف هستن به شد…

تا حالا دقت کردین...

/
در روند تحمیل FATF بر ملت ایران علی لاریجانی باز هم واردعمل شده و شیوه های خ…

تا حالا دقت کردین...

/
عباس عراقچی و دوستاش که برجام رو با اون اوصافِ فاجعه بار به ایر…

تا حالا دقت کردین...

/
‏در نظام جنگل بین‌الملل، FAFT تدوین و به کشورها تحمیل میشه و با…

تا حالا دقت کردین...

/
همزمان با انواع تهدیداتِ اسرائیل و متحدانش علیه ایران، درداخ…

تا حالا دقت کردین...

/
درصورت سرزدن غلط زیادی ازسوی (رژیم جعلی) اسرائیل، محاسبات دقیق…

تا حالا دقت کردین...

/
این کسانی که مدام از کوروش کبیر حرف میزنن و در طول سال میگن: کو…

تا حالا دقت کردین...

/
بازیکن فوتبالی در تیم ملی داریم که سال هاست بخاطر ارائه بازی ه…

تا حالا دقت کردین...

/
این کسانی که توکشور ما ادعا میکنند مدافع حقوق بشر و حقوق زنان …