تا حالا دقت کردین...

/
سال هاست که دولت ایران وزیر امور خارجه و وزیر ارتباطات ندارد! در عین…

تا حالا دقت کردین...

/
مدتی پیش یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که حسین فریدون(برادر رئی…

تا حالا دقت کردین...

/
همزمان با ایجاد نارضایتی در مناطق حساس کشورمان ازجمله خوزستان…

تا حالا دقت کردین...

/
مسئول اصلی قطع برق و نبود آب شیرین برای مردم ایران؛ نادان ها…

تا حالا دقت کردین...

/
با یکسری از مدیرانی که در کشور داریم اصلا نیازی به دشمن خارجی ندا…

تا حالا دقت کردین...

/
هرچقدر منطقه آزاد شدنِ برخی مناطق کشورمون برای مردم مظلوم و ب…

تا حالا دقت کردین...

/
منطقه آزاد اعلام کردن یکسری از مناطق محروم کشورمون ازجمله خرمشهر ،…

تا حالا دقت کردین...

/
تا این لحظه که مطلب داره نگارش میشه؛ آقای شهبازی فرماندار ویژه آب…

تا حالا دقت کردین...

/
اگر نادانی برخی از عوام رو بخواهیم ندید بگیریم، اما هرگز خیا…

تا حالا دقت کردین...

/
اون کسانی که صبح تا شب مدام میگن "آخه انرژی هسته ای به چه دردمون …