تا حالا دقت کردین...

/
همزمان با ایجاد نارضایتی در مناطق حساس کشورمان ازجمله خوزستان…

تا حالا دقت کردین...

/
مسئول اصلی قطع برق و نبود آب شیرین برای مردم ایران؛ نادان ها…

تا حالا دقت کردین...

/
با یکسری از مدیرانی که در کشور داریم اصلا نیازی به دشمن خارجی ندا…

تا حالا دقت کردین...

/
هرچقدر منطقه آزاد شدنِ برخی مناطق کشورمون برای مردم مظلوم و ب…

تا حالا دقت کردین...

/
منطقه آزاد اعلام کردن یکسری از مناطق محروم کشورمون ازجمله خرمشهر ،…

تا حالا دقت کردین...

/
تا این لحظه که مطلب داره نگارش میشه؛ آقای شهبازی فرماندار ویژه آب…

تا حالا دقت کردین...

/
اگر نادانی برخی از عوام رو بخواهیم ندید بگیریم، اما هرگز خیا…

تا حالا دقت کردین...

/
اون کسانی که صبح تا شب مدام میگن "آخه انرژی هسته ای به چه دردمون …

تا حالا دقت کردین...

/
اگر برای منابع آبی فراوان خوزستان(که شور شدند) آب شیرین کن هسته ای…

تا حالا دقت کردین...

/
امروز درجمع مسئولان قضایی، هم رئیس جمهور و هم رئیس مجلس، از هم…