تا حالا دقت کردین...

/
پیش از برجام؛ همون موقعی که امثال صالحی بابت فواید برجام و ت…

تا حالا دقت کردین...

/
همونطور که در کشور ما یکسری با کلیدواژه"جنگ" دارن حسابی کاسبی میکنن و اتفاقاً ب…

تا حالا دقت کردین...

/
دشمنان ایران با همه حرص و بغضی که نسبت به کشورمون دارن و همچنین تجهی…

تا حالا دقت کردین...

/
تا وقتی که ما در برجام باشیم اروپا هم در این توافق میمونه؛ …

تا حالا دقت کردین...

/
متأسفانه جریان غربگرا و رسانه های متعدد و متنوعش، به حدّی شعو…

تا حالا دقت کردین...

/
عباس عراقچی "قهرمان پرتاب خودکار به سمت جان کِری" و یکه تاز میاد…

تا حالا دقت کردین...

/
وزیر خارجه دولت ایران چه اصراری به انفعال دربرابر دشمن داره!!؟…

تا حالا دقت کردین...

/
"مذاکره" از موضع قدرت و با داشتن برگ برنده(مثل توان هسته ای، تو…

تا حالا دقت کردین...

/
هیچ آدم عاقلی اصلِ"مذاکره" رو بد نمیدونه اما هیچ آدم عاقلی هم تأیید نمیکنه که به اسم"م…

تا حالا دقت کردین ...

/
بعد از اینکه به برکت تولید برجام، هسته ای رفت، برگ برنده رفت، تحریم…