بدانیم

/
بیش از ۶۰درصد درآمد نفتی شوروی از محل صدور نفت خام تأمین میگ…

بدانیم

/
بخش عمده ای از اصلاحاتِ مدنظر آمریکا در خاک شوروی با مدیریت گورباچ…

بدانیم

/
همانطور "نیکسون" در کتاب "پیروزی بدون جنگ" بر آن تأکید ورزیده بود،…

بدانیم

/
با طرح و اجرای "گلاسنوست" توسط دولت گورباچوف، آمریکا استراتژیِ…

بدانیم

/
ریچارد نیکسون در کتاب مهم خود به نام "پیروزی بدون جنگ" اینچنین نو…

بدانیم ...

/
نیکسون در کتاب "پیروزی بدون جنگ" پیشنهاد میدهد تا آمریکا برای زمین زدن ش…

بدانیم ...

/
ریچارد نیکسون سی و هفتمین رئیس‌جمهور آمریکا(در سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴م…

بدانیم...

/
نمیتوان گفت که برای از هم پاشیدن ایران، فقط مدل ونزوئلا یا شوروی یا مجا…

بدانیم ...

/
استفاده از اعتراضات کارگری جهت آشوب، هرج و مرج و براندازی در ایران …

بدانیم

/
اهمیت راهبردی جولان سوریه در چیست؟   منطقه جولان در جنوب غرب سوریه واقع است …