موضوع یمن حتی درزمان مذاکرات هسته ای با ایران هم مورد سوءاستفاده آمریکا قرارگرفت.

/
حفظ روند یکسویه دست بالا برای عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه ازجمل…

ایران بدون غرب و بخصوص آمریکا نباید توان و پیشرفتی داشته باشد.(از نظر غرب)

/
اما آنچه اتفاق افتاد این شد که ایران علی رغم همه تحریم ها ، جنگ ه…

قرار است از سامانه SPV یا همان خط انحصاری مالی ایران صرفاً به صورت نمادین رونمایی شود.

/
این یکی از جدیدترین صحنه آرایی های بانیان برجام برای ایرانیان …

آقای ظریف در اصرار برای تصویب CFT جمله ای بسیارمهم گفته است، خوب دقت کنید:

/
"نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوان…

لارس لوکه راسموسن" بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ نسخت وزیر دانمارک بود.

/
راسموسن طی انتخابات پارلمانی سال۲۰۱۵ با شکست اشمیت از حزب سوسیالیست …

خیانت و ایجاد نارضایتی تَعمّدی ازسوی مسئولان یک کشور مسبوق به سابقه بوده است.

/
غالب آن مسئولان خائن هم بافریب ملت و انتخاب خود مردم سرکار آمد…