بدانیم

/
پروژه قبح‌زدایی از رژیم جنایتکار اسرائیل و تطهیر صهیونیست‌ها،…

بدانیم...

/
باتوجه به تخصصی که غربی ها براساس آموزه های مکتب لیبرالیسم د…

بدانیم

/
"باراک اوباما" در دوران مذاکرات برجام گفتگوی قابل تأملی را در تاریخ…

بدانیم

/
روزنامه آمریکایی"واشینگتن پست" درتاریخ 24فروردین1394 طی مقاله ای به قلم…

بدانیم

/
یک اقدام همزمان جالب رخ میداد! همزمان با اینکه که کاخ سفید(بخصوص با…

بدانیم

/
جنگ، صلح،تحریم، برداشتن تحریم، شکنجه، ترور، ایجاد جنگ اقتصادی، ایجاد ر…

بدانیم

/
همانطور که مقامات مختلف آمریکایی برآن تأکید نمودند، تجربه مو…

بدانیم

/
زمانی که شوروی از هم پاشید، زمانی که اوضاع اقتصادی مردم شورو…

بدانیم

/
ملاقات های دوجانبه ی مخفی ، به دور از چشم رسانه ها و بدون اطل…

بدانیم

/
در بخشی از کتاب"پیروزی بدون جنگ" نیکسون چنین نوشته است: "اگر با رهبرا…