مطالب توسط مدیر سایت

شماره41

کاهنان یهودی مطابق با روایات عهد عتیق(کتاب مقدس یهودیان)، یهوه(خداوند) در کوه طور تخت و بارگاه باشکوه خود را به موسی نشان می دهد و از او می خواهد که معبدی مشابه آن برایش بسازد! موسی نیز پس از ساخت معبد، گروهی را به عنوان متولی این معبد تعیین می کند! این افراد کاهنان نام […]

شماره 40

مقارن با ظهور عیسی مسیح، سنن موسوی در میان مردم امپراتوری روم گسترش یافت. در منابع تاریخی این افراد به یهودی موسوم هستند و اعتقادات دینی آنان یهودیت نام گرفت. این افراد خود را پیروان موسی می دانستند و از تعالیم مصلحینی چون یحیی پیروی می کردند و از اشراف و کاهنان یهود به شدت […]

شماره 39

در پرتو اقتدار هیرود و اشراف یهود، یهودیان در سراسر امپراتوری روم از موقعیت برجسته ای برخوردار شدند. در این دوران شاهد حضور گسترده یهودیان در بنادر تجاری اروپا به ویژه سواحل یونان و ایتالیا هستیم. یهودیان ساکن شهر روم ۴۰ هزار نفر از جمعیت ۸۰۰ هزار نفری شهر را شامل می شد. در شهر […]

شماره 38

حکومت متاتیاس سه سال بیشتر دوام نیاورد. مارک آنتونی حاکم روم از هیرود فراری استقبال کرد و وی را به سمت شاه یهود منصوب کرد. هیرود پس از جنگ های خونین با مردم و ایرانی ها در سال ۳۷ ق.م وارد اورشلیم شد. متاتیاس را گردن زد و کشتار خونینی به راه انداخت. این آغاز […]

شماره 37

در سال ۴۰ قبل از میلاد سرزمین فلسطین دارای اهمیتی استراتژیک بود. ایرانیان به رهبری دولت اشکانی به شرق امپراتوری روم حمله کردند. با پیشروی اشکانیان یکی از اعضای دولت حشمونی به نام متاتیاس نزد ایرانیان گریخت. او در راس واحدی از ارتش ایران وارد منطقه شد. مردم نیز که از ستم رومی ها و […]

شماره 36 (حشمونی فلسطین)

در سده دوم قبل ازمیلاد، دولت یهودی حشمونی در فلسطین پدیدار شد. خاندان حشمونی، یک خانواده کاهن یهودی بودند که در زمان افول قدرت سلوکی ها شورشی را آغاز کردند و در نهایت در سال ۱۶۳ ق.م توانستند پس از چندین جنگ بیت المقدس را تصرف کنند

شماره 35

در سال ۳۰۱ قبل ازمیلاد، فلسطین به تصرف پلوتمی اول حکمران مقدونی مصر درآمد و تا سال ۲۰۰ ق.م بخشی از این حکومت بود و سپس به تصرف دولت سلوکی درآمد. در دوران حکومت یونانیان، تقسیمات کشوری هخامنشی کماکان پابرجا ماند و ایالت یهود با اسم جدید یونانی کماکان به عنوان یک ایالت باقی ماند. […]

شماره 34 (پاکسازی نژاد)

طبق روایات کتاب مقدس در سال 458 ق. م ، شخصی به نام عزرا که تبار خود را به صدوق ، کاهن عهد سلیمان و از طریق او به هارون می رساند با حکم اردشیر اول فرزند خشایار شاه به بیت المقدس رفت. او طبق فرمان اردشیر در مسند کاهن بزرگ یهودیان خاندان حکومتی را […]

شماره 33

پس از سقوط امپراطوری بابل به مدت دو سده ایالت یهود جزوی از ایران هخامنشی بود و سکه های خود را به نام ایالت یهود ضرب می کرد . در این دویست سال ایالت یهود دارای دو حکمران بود ، یکی سیاسی دیگری دینی و هردوی آنها از سوی پادشاه ایران تعیین می شدند.

شماره 32

بر خلاف اسطوره های یهودی دوران 60 ساله تبعید بزرگان یهود به بابل (که توسط بخت النصر انجام ش و کوروش به آن خاتمه داد) دوران اسارت و سیه ورزی ایشان نیست بلکه دوران رفاه و بهره وری آنان است و باعث آشنایی ایشان با دنیای نو شد که با برهوت صحرای یهودیه فاصله ای […]