۴نکته درباره مصوبه ضدجمعیتی یارانه بنزین!

اجرای سهمیه بندی بنزین در بدترین شرایط زمانی و به بدترین شیوه اجرا شد، آن هم در حالی که نسخه های تکمیل یافته تر که به عدالت نزدیک تر بود مانند تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو، نیز در دسترس بود. اما همین نسخه فعلی سهمیه بندی بنزین و شیوه های اجرایی آن مورد چالش های فراوانی است و اکنون که تصمیم برای اجرای آن است می طلبد دولت حداقل به پیشنهاهای اصلاحی توجه جدی کند تا حداقل از تبعات آن قدری کاسته گردد.

یکی از چالش های اساسی و عیوب اجرایی این طرح، رویکرد کاملا ضدجمعیتی آن است. به گونه ای که سیاست دولت در اعطای یارانه ها به مردم بر این اساس است که هرچه تعداد افراد خانواده ها بیشتر باشد، یارانه کمتری به اعضای آنها تعلق گیرد.

میزان مبلغ حمایت معیشتی دولت از یک فرد مجرد ۵۵ هزار تومان است. در حالیکه در یک خانواده ۵ نفره سهم هر فرد از یارانه اعطایی دولت بصورتی کاملا معکوس کاهش می یابد و به ۴۱ هزار تومان می رسد. و خانواده ۶ نفره نیز اساسا به رسمیت شناخته نشده است و هیچ سهمی از یارانه دولت به آنها تعلق نمی گیرد. به عبارت دیگر سهم خانواده ۶ نفره به ازای هر نفر ۳۴ هزار تومان خواهد بود و خانواده ۷ نفره به ۲۹ هزار تومان می‌رسد.

طبق سیاست های کلی کشور و نکات رهبری اتفاقا این مسیر باید معکوس شود و به تناسب افزایش تعداد اعضای خانواده ها میزان یارانه آنها افزایش یابد. میزان یارانه یک فرد متاهل باید از یک فرد مجرد بیشتر باشد و به تبع میزان یارانه خانواده ۶ نفره باید بیشتر از یک خانواده ۲ دو نفره باشد. این مسیر هم به عدالت نزدیک تر است و هم تشویق جامعه به ایجاد خانواده و فرزند آوری است.

اما سیاست دولت در طرح حمایت معیشتی نه تنها از جهت فرهنگی و اجتماعی تبعات منفی دارد، بلکه فرزندآوری و تشکیل خانواده را هم تقیبح می کند. از طرفی برخلاف مسیر تحقق عدالت و موجب فشار به طبقات ضعیف اما پرجمعیت می شود.

در حالی که کشور در معرض یک بحران جمعیتی قرار داد و سیاست های کلی نظام در جهت افزایش فرزندآوری تنظیم و ابلاغ شده است و حتی رهبری هم مکررا نسبت به این امر هشدار می دهند، اما دولت در یکی از مهمترین و البته ساده ترین شیوه های حمایت از خانواده و سیاست های افزایش جمعیت در اعطای یارانه های حمایتی دقیقا در تضاد با این راهبرد عمل می کند.

به نظر می رسد دولت فورا باید نسبت به اصلاح این رویکرد ضد جمعیتی طرح حمایت معیشتی مصوبه سهمیه بندی بنزین اقدام کند و مسیر اجرایی خود در اعطای یارانه ها را دقیقا معکوس و در جهت حمایت از فرزندآوری تنظیم کند.

علیرضا فقیهی راد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *